نسخه های مجرب طب سنتی

23 فروردین 1400
طب سنتی

طب سنتی

طب سنتی شامل جنبه‌های پزشکی در دانش سنتی است که در جوامع گوناگون و در نسل‌های مختلف پیش از دوران پزشکی مدرن شکل گرفته‌است. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO)، طب […]
24 فروردین 1400
طب سنتی

درمان غلظت خون

تدابیر طب سنتی برای درمان غلظت خون      هر قدر غذا رقیق‌تر باشد، به رقت خون کمک می‌کند و عکس آن، غذا‌های خشک و سفت، […]