خدمتگزار کوچک طب سنتی داود شیرین

افسر بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی
عضو موسسه تحقیقات حجامت (جکیم دکتر حسین خیراندیش)
عضو موسسه احیاء طب جامع ایرانیان(پدر طب سنتی حکیم دکتر روازاده)
و دارنده گواهینامه دوره مقدماتی علوم پایه و عملی طب جامع ایرانیان
نمایندگی محصولات موسسه طب جامع ایرانیان 
عضو جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران
عضو اتحادیه عطار و سقط فروش
دارای گواهینامه کاربر گیاهان دارویی و گواهینامه فروشنده گیاهان دارویی و گواهینامه پرورش دهنده زالوی طب سنتی از سازمان آموزش فنی حرفه ای
دارای گواهینامه طب سنتی (مزاج شناسی کاربردی) از دانشگاه جامع علمی کاربردی
گواهینامه دوره مقدماتی طب سنتی و دوره مقدماتی گیاه درمانی و دوره آموزش حجامت از انجمن تحقیقات طب سنتی
گواهینامه دوره پیشرفته انرژی درمانی ریکی (استاد شریف پناهی)
دوره کاربری مقدماتی و پیشرفته برنامه ریزی عصبی کلامی NLP Practitioner (استاد بهنام بستان)
دانشجوی دوره وبمستران هوشمند 17
وبیش از 20 سال سابقه تحقیق در طب سنتی اسلامی ایرانی و …

تیم ما

اساتید من که افتخار شاگردی در حضورشان را داشته ام ...

و بقیه اساتید که در این جا سپاسگزار همه ایشان هستم...

افتخار من همرزمی با شهیدان و خدمتگزار کوچک طب سنتی

و همرزمان شهیدم در گروه33 توپخانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی

0
شهید گرانقدر
0
آزاده سرفراز
0
جاویدالاثر
0
جانباز

دفاع مقدس از گروه ۳۳ توپخانه نزاجا بوده ...