فصد

24 فروردین 1400
فصد

فصد خون

یکی از روشهای خون گیری در طب سنتی ، فصد خون است که موجب دفع بسیاری از سموم بدن در هنگام غلبه سودا و دفع مواد زائد خون […]
24 فروردین 1400
طب سنتی

درمان غلظت خون

تدابیر طب سنتی برای درمان غلظت خون      هر قدر غذا رقیق‌تر باشد، به رقت خون کمک می‌کند و عکس آن، غذا‌های خشک و سفت، […]